Натисніть Enter для пошуку або ESC, щоб закрити

Структура 2021-2022 навчального року

Відповідно до пункту 3 статті 10 Розділу ІІІ Закону України «Про повну загальну середню освіту» освітній процес у закладах загальної середньої освіти організовується в межах навчального року, що розпочинається у День знань – 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. 2021-2022 навчальний рік розпочинається 01 вересня святом День знань – і закінчується не пізніше 01 липня наступного року.

Освітній процес у закладі організовано за семестровою системою.

І семестр – з 01 вересня 2021 року по 24 грудня 2021 року;

ІІ семестр – з 10 січня 2022 року по 03 червня 2022 року.

Канікули :

Осінні – з 27 жовтня 2021 року по 31 жовтня 2021 року;

Зимові – з 25 грудня 2021 року по 09 січня 2022 року;

Весняні – з 26 березня 2022 року по 3 квітня 2022 року.

Тривалість уроків у закладі становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2–4-х класах – 40 хвилин, у 5–11-х класах – 45 хвилин.

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про освіту», статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту», листа Міністерства освіти і науки України від 02.04.2018 № 1/9-190 «Щодо скорочення тривалості уроку для учнів початкової школи» компенсується скорочена тривалість уроків у 1-4-х класах продовженням перерв, додатковий облік і компенсація навчального часу у початковій школі у 2021/2022 навчальному році не проводиться.

Навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації здобувачів освіти початкової, основної і старшої школи. Державна підсумкова атестація буде проводитись відповідно до чинного Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.01.2019 за № 8/32979.

Згідно з рішенням педагогічної ради закладу (протокол від 11.06.2021 №7) навчальні екскурсії та навчальна практика у 1-4-х, 5-8-х, 10-х класах проводяться упродовж навчального року. Зміст і дата проведення занять навчальної практики обліковується в класних журналах на окремих, спеціально відведених сторінках. Акцентуємо увагу на тому, що структура навчального року може коригуватися в залежності від епідемічної ситуації. Такі зміни, відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»,
схвалюються педагогічною радою закладу та вводяться в дію наказом керівника закладу, педради, наказу закладу.

У 2021-2022 навчальному році в 1-11 класах передбачено п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна.